Formularz rejestracyjny dostawcy

Dane dostawcy
Nazwa firmy: *  
Maksymalna długość: 200 
Prefiks NIP: *   
NIP/PESEL: *  
Maksymalna długość: 30 
Rejestr działalności (KRS, EDG):  
Maksymalna długość: 30 
Adres: *  
Maksymalna długość: 500 
Dodatkowe informacje adresowe:  
Maksymalna długość: 1000 
Miejscowość: *  
Maksymalna długość: 100 
Kod pocztowy: *  
Maksymalna długość: 50 
Kraj:   
Telefon: *  
Maksymalna długość: 20 
Faks:  
Maksymalna długość: 20 
E-mail: *  
Maksymalna długość: 255 
Adres www:  
Maksymalna długość: 255 
Dodatkowe informacje:   

Dane klasyfikujące
Grupa materiałowa  
Lista grup materiałowych *

Dane użytkownika
Identyfikator użytkownika (login): *  
Maksymalna długość: 50 
Imię: *  
Maksymalna długość: 50 
Nazwisko: *  
Maksymalna długość: 50 
Stanowisko: *  
Maksymalna długość: 100 
E-mail: *  
Maksymalna długość: 255 
Telefon: *  
Maksymalna długość: 50 

Załączniki
Załączniki

Dane osobowe
*    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb związanych z uczestnictwem w procesach zakupowych w portalu zakupowym Black Red White S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Administratorem Państwa danych jest Black Red White S.A. z siedzibą w Biłgoraju, przy ul. Krzeszowskiej 63, 23-400 Biłgoraj ("Spółka"). Z inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres e-mail KontaktIOD@brwsa.com.pl. Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa w procesach zakupowych portalu zakupowym Black Red White S.A. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyrazili Państwo przy rejestracji na portalu. Dane są przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej przez Państwa zgody. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez powiadomienie Spółki o tym fakcie za pośrednictwem wszystkich możliwych środków komunikacji ze Spółką, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail KontaktIOD@brwsa.com.pl Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla rejestracji na portalu. Posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe możemy powierzyć dostawcom usług IT, a także dostawcom systemów informatycznych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa danych. Państwa dane nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.