Formularz rejestracyjny dostawcy

Dane dostawcy
Nazwa firmy: *  
Maksymalna długość: 200 
Prefiks NIP: *   
NIP/PESEL: *  
Maksymalna długość: 30 
Rejestr działalności (KRS, EDG):  
Maksymalna długość: 30 
Adres: *  
Maksymalna długość: 500 
Dodatkowe informacje adresowe:  
Maksymalna długość: 1000 
Miejscowość: *  
Maksymalna długość: 100 
Kod pocztowy: *  
Maksymalna długość: 50 
Kraj:   
Telefon: *  
Maksymalna długość: 20 
Faks:  
Maksymalna długość: 20 
E-mail: *  
Maksymalna długość: 255 
Adres www:  
Maksymalna długość: 255 
Dodatkowe informacje:   

Dane klasyfikujące
Grupa materiałowa  
Lista grup materiałowych *

Dane użytkownika
Identyfikator użytkownika (login): *  
Maksymalna długość: 50 
Imię: *  
Maksymalna długość: 50 
Nazwisko: *  
Maksymalna długość: 50 
Stanowisko: *  
Maksymalna długość: 100 
E-mail: *  
Maksymalna długość: 255 
Telefon: *  
Maksymalna długość: 50 

Załączniki
Załączniki

Dane osobowe
*    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb związanych z uczestnictwem w procesach zakupowych w portalu zakupowym Black Red White S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)